در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
 • لیست شماره تلفن های آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار

  مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی                   44417418-44417015

  معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع                    44416620

  معاونت آموزشی و پژوهش                                  44417414

  معاونت فرهنگی و دانشجویی                                44417025

  مسئول آموزش                                                44417412-44416999

  امور فارغ التحصیلان                                               44417431

  امور دانشجویی و صندوق رفاه                                   44417010

  حسابداری                                                           44417011

  فاکس                                                                44417015

  سانترال و نگهبانی                                           44417014-44417013

  آدرس کانال ارتباطی تلگرام                                d_sabzevar­_tvu_ac_ir @

   

  آدرس پستی : سبزوار - توحید شهر- بلوار شهدای هسته ای – نرسیده به فرماندهی نیروی انتظامی – آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار 

  کد پستی   9617913111

  https://d-sabzevar.tvu.ac.ir/file/58/attach2020111281776418320464.pdf