در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
 • آمار دانشجویان

  آمار دانشجویان در حال تحصیل

  مقطع کاردانی

  982 نفر

  مقطع کارشناسی

  378 نفر

  جمع

  1360نفر

   

   

  تعداد کارگاه ها و آزمایشگاه ها

  کارگاه گرافیک

  5

  کارگاه معماری

  3

  کارگاه کامپیوتر

  6

  کارگاه دوخت

  6

  کارگاه انیمیشن

  1

  کارگاه نقاشی

  1

  کارگاه عکاسی

  1

  کارگاه کودک

  2

  آزمایشگاه

  1