در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
  • اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس

    به همت حوزه معاونت محترم  اداری و مالی دانشکده و نظر به اهمیت مقابله با ویروس منحوس کرونا ، طی هماهنگی به عمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان سبزوار ، طرح واکسیناسیون کارکنان اداری و اعضای هیات علمی از صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/5/21در محل جایگاه نماز جمعه شهرستان آغاز شد و این روند تا پایان روز یکشنبه مورخ  1400/5/24 واکسیناسیون تمامی اساتید حق التدریس دانشکده ادامه خواهد داشت  .امید است با واکسیناسیون کامل جامعه دانشگاهیان یکبار دیگر شاهد حضور پر شور دانشجویان و اساتید باشیم .

    روابط عمومی دانشکده های فنی و حرفه ای سبزوار

     

    نظرات کاربران